വെറുതെ കുറച്ച് വരകള്‍ 1. gravatar

  # by കൂതറHashimܓ - February 20, 2011 at 9:39 PM

  :)
  (വെറുതെ ഒരു ചിരി)

 2. gravatar

  # by പട്ടേപ്പാടം റാംജി - February 21, 2011 at 9:24 PM

  വരകള്‍ ഭംഗിയുള്ളത്.
  വ്യക്തികളെ മുഴുവനും പരിചയം തോന്നിയെങ്കിലും ആരെന്നു വ്യക്തമാക്കാന്‍ എനിക്ക് ഓര്‍മ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല.